Hvorfor medlem?

Som medlem i Alstahaug Næringsforening får du:

(for innmeldingsskjema klikk her)

• Et bedre kontaktnett med næringslivet
• Muligheten til å delta aktivt i næringsforeningens arrangementer
• Være med på næringsforeningens felles markedsføring
• Muligheten til å være en viktig bidragsyter

Gjennom ytterligere medlemsvekst vil vi bli enda mer slagkraftige. Vi ønsker derfor din bedrift som medlem i foreningen. Fordelene med medlemskapet er mange. For å nevne noen; informasjon, deltakelse, møteplass, kompetanse, nettverk, m.m.

Alstahaug Næringsforening (AN) representerer næringslivet i vår region. Vi har i dag 143 medlemsbedrifter.

Foreningen er ubeskjeden nok til å hevde at samspillet med medlemmer og ulike interessenter sikrer stor grad av påvirkningskraft og innflytelse, fordi foreningen gjennom medlemsmassen har styrke til å sette dagsorden i lokale og regionale saker.

AN arbeider for å bistå og ivareta medlemmenes interesser gjennom nettverk og kontakter, samt påvirke premissgivere og beslutningstakere.

AN avlaster medlemmene ved å behandle og følge opp generelle saker som bl.a. samferdsel, kommunikasjon og rutegående trafikk, kommunaltekniske og trafikale forhold, utdanning og skoletilbud.

AN arbeider også med nettverksbygging og lobbyvirksomhet i forhold til myndigheter på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå samt NHO.

AN’s hovedoppgave er medlemsservice. Det betyr at medlemmene skal få noe tilbake gjennom tiltak og prosjekt som gjennomføres i regi av foreningen og som gir bedre rammebetingelser, bedre infrastruktur og økt verdiskapning over tid hos alle medlemsbedriftene:

Bedre lokale infrastruktur, rammebetingelser og konkurransevilkår ved å være felles talerør
Øke muligheter for personlig nettverks- og alliansebygging ved å skape ulike møtesteder og -plasser
Økt kunnskap ved å tilby informasjon, seminarer og konferanser

Medlemskontingent og serviceavgift for 2023 (vedtatt årsmøte 20. april 2023):

Antall årsverk

     2023

      2023Fra

Til

 Kontingent
(ingen mva)
Serviceavgift  
(pluss MVA)
Sum
(eks MVA)
0

1

240

2 667

2 907

2

5

240

3 721

3 961

6

10

240

7 107 7 347

11

20

240

11 454

11 694
21

50

240

14 973

15 018

51

100

240

23 184

23 424

101

----->

240

34 085

34 325

Enkeltmannsforetak

240

1 193

1 433

Ideelle organisasjoner

240

0

240