Om ANF

«Vårt primære mål er å kjempe for våre medlemmers interesser, markedsføre regionen og være et felles talerør for våre medlemmer!»

Næringslivets viktigste arena

Hvis du jobber i næringslivet er Alstahaug Næringsforening ditt viktigste nettverk. Her treffer du de fleste og mest toneangivende næringsaktørene i regionen vår. Foreningen arbeider aktivt for utvikling av regionen. Vi tilbyr faglig oppdatering, sosiale møteplasser og ikke minst vi jobber mot det offentlige for å skape best mulig vilkår for medlemsbedriftene.
It is very convenient to use the services of an online drugstore. Your prescription can be given to the pharmacist at any time you find appropriate rxonpharm.com, so you don’t have to wait until the local drugstore is open or stand in long lines in order to get your medications. Just order the drugs online and wait until they are delivered to you, which will not take much time if you are using the services of Canadian drugstores.


Fakta om Alstahaug Næringsforening

- Etablert i 1920 som Sandnessjøen Handelstandsforening.
- Nærmere 100 medlemsbedrifter.
- En interesseforening for næringslivet i Alstahaug og omegn.
- En aktiv premissleverandør og påvirker i næringsspørsmål.

Våre hovedmål

- Bidra til en positiv utvikling for næringslivet i regionen – med vekt på våre medlemmers interesser.
- Markedsføre næringslivet i regionen.
- Forsterke foreningen som talerør og høringsorgan.
- Skape et klima for samarbeid og kompetanseutveksling mellom foreningens medlemmer.
- Styrke oppmerksomheten rundt næringslivets betydning i regionen.
- Bidra til rekruttering og kompetanseheving i næringslivet.
- Arbeide for at handel og næringsliv skal holde et høyt nivå i forhold til kvalitet og etikk.
- Utvikle et aktivt samarbeidsforum som gir gjensidig nytte for medlemmene.